Noteikumi

Katrs, kas ir reģistrējies portālā, piekrīt noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Portāla lietošanas kārtība

 Face.lv pakalpojumi ir bezmaksas (izņemot papildus pakalpojumi) un to izmantošana notiek pēc principa "kā ir". Face.lv īpašnieki neatbild par sekām, kas radušies portāla lietošanas rezultātā. Face.lv īpašnieki ir tiesīgi mainīt noteikumus nepieciešamības gadījumos. Izmaiņas būs publicētas Face.lv portālā.

Tie, kuri atsakās ievērot Face.lv noteikumus, lūdzam neizmantot Face.lv pakalpojumus. Tie kas neievēros šos noteikumus - uzņemas visu atbildību. Virtuālā valūta, kura palika bloķētam Face.lv lietotājam netiks atgriezta.

Gadijumā, ja Face.lv īpāsnieki nevēlas sniegt pakalpojumu, kādam konkrētam lietotājam, viņiem ir tiesības bloķēt kontu, pie tam bloķēšanas iemeslu nav obligāti jāpaskaidro.

Lietojot portālu ir aizliegts savā anketā ievietot datus un/vai bildes no cita cilvēka. Katram lietotājam drikst būt tikai viens konts. Papildkonti tiek bloķēti bez bridinājuma.

Pa Face.lv pastu aizliegts sūtīt piramīdveida vēstules (Laimes vēstules u.c.). Aizliegts sūtīt firmu, preču vai pakalpojumu reklāmu, lietojot pastu, savu kontu, komentārus un forumu, kā arī izmantojot savu profilu reklāmas lietām. Ar konkrētām pretenzijām lūdzam griezties pie moderatora, pievienojot pie vēstules nokopētā veidā savu korespondenci ar personiskiem datiem, to skaitā vēstuļu nosūtītāju vārdiem, kā arī laiku, kad nevēlamie ziņojumi tika nosūtīti vai kādu citu dokumentālu materiālu.

Aizliegts sūtīt nepieklājīgas, draudošas un apvainojošas vēstules un komentārus pa pastu, kā arī forumā vai pievienojot fotogrāfijas komentāros. Aizliegts reģistrēt kontus, kuru logins satur nepieklājīgus vārdus, apvainojumus vai neētiskos izteicienus. Aizliegts arī izplatīt reliģisko un rasistisko propagandu, kā arī citas neētiskas un likumiem pretrunīgas lietas. Lietojot Face.lv pakalpojumus, jābūt pieklājīgiem pret citiem portāla lietotājiem.

Aizliegts vērtēt fotogrāfijas ar programmu vai skriptu palīdzību.

Aizliegts mēģināt iekļūt cita lietotāja kontā vai kādā citā veidā apdraudēt Face.lv lietotāju privāto dzīvi, kā arī bojāt iespēju ērti lietot portālu.

Noteikumu neievērošanas gadījumā atkarīgi no pārkāpuma lieluma pārkāpejam tiks pielietots sods. Par nenozīmīgu noteikumu neievērošanu lietotājs var saņemt brīdinājumu no moderatora. Moderatora aizrādījumi vai brīdinājumi netiek apstrīdēti. Lielu pārkāpumu gadījumos portāla Face.lv lietotāja kontu bloķē bez brīdinājuma un bez iespējas atjaunot kontu.

Datu apstrāde

Piekrītot portāla Face.lv noteikumiem lietotājs dod tiesību izmantot viņa atvērto informāciju, tās ir fotogrāfijas un citi personiski dati

  • 1. Ar mērķi Face.lv pakalpojumu iepazīšanai.
  • 2. Ar mērķi iepazīt pakalpojumus, kas ir orientēti konkrētam patērētāju lokam, tas ļaus Face.lv un partneriem pieņemt labākos lēmumus, kas ir ērtāki un personīgāki.
  • 3. Face.lv mērķi nepārkāpj morāliskas un ētiskas normas un Latvijas Republikas likumdošanu, kā arī darbojošos normatīvos aktus.

Izmantojot Face.lv pakalpojumus vai pielikumus, lietotājs piekrīt piešķirt savus datus trešām personām, kuras piedalās pakalpojumu apstrādē(ne ieskaitot Face.lv īpašniekus un piederīgos dotajam uzņēmumu koncernam). Noraidījuma gadījumā no augstāk pieminētiem nosacījumiem, lietotājs atsakās tāpat no piedāvātā pakalpojuma..

Face.lv īpašnieki garantē, ka neizdarīs pieejamo informāciju par Tevi, esošās fotogrāfijas, kuras atrodas portālā, ja tās nepārkāps Latvijas Republikas likumdošanu.

Piekrītot portāla noteikumiem lietotājs dod tiesības Face.lv uz reklāmu saturošu īsziņu izsūtīšanu, kā arī uz e-pastu reklāmu vēstuļu izsūtīšanu no Face.lv vai partneru.

Face.lv īpašnieki garantē, ka nepiešķirs nevienam lietotāju e-pastus vai viņu personiskos datus, saskaņa ar augstāk pieminētam punktam (2.)

Bilžu pievienošanas kartība

Pievienojamai fotogrāfijai jābūt JPG formātā. Fotogrāfijai ir jāaizņem viss laukumus (malām ap fotogrāfiju jābūt nogrieztām) un pārāk lielie rāmiši (vairāk nekā 8 px apkārt bildei). Fotogrāfijai jābūt vertikālā stāvoklī.

Uz bildes jābūt konta īpašniekam un viņa sejai ir jābūt labi saskatāmai. Cilvēkam jābūt pirmajā planā, piemēram klases bildes neatbilst šaj prasībai. Pievienojot bildi lūdzam veltīt uzmanību tās izmēram un kvalitātei. Parak mazas, miglainas un saplūdušas bildes netiks atļautas.

Ja fotogrāfijā ir vairāki cilvēki, tad fotogrāfijas īpašniekam ir janorāda uz sevi, kur tieši viņš fotogrāfijā atrodas. To var izdarīt pašā fotogrāfijā vai aprakstā zem tās. Pareizi norādīts ir tad, kad pēc bildes un tās apraksta var noteikt, kas ir bildes īpašnieks. Norādīt var latviešu, angļu vai krievu valodā.

Pornogrāfiskas un erotiskās fotogrāfijas ir kategoriski aizliegtas. Robežu, kad pozu vai izskatu var nosaukt par erotisku, nosaka moderators. Aizliegtas rupjas un apvainojošas fotogrāfijas un paraksti zem tām, kā arī fotografijas kuras propogandē vardarbību, rasizmu (pat joka). Piemēram, notemēts ierocis uz kādu ir nepieņemami.

Aizliegtas fotogrāfijas, kur ir attēloti cilvēki, lietojot narkotiskās vielas vai alkoholu un cigaretes. Moderators drīkst aizliegt bildi, kur acīm redzamais alkoholiskais reibums un/vai alkohola/cigarešu propogandējošais apraksts. Bildes ar kaņepu lapām arī ir narkotiku propoganda.

Aizliegtas bērnu bildes. Par bērna fotogrāfiju tiek uzskatīta fotogrāfija, kurā ir attēlotais cilvēks jaunāks par 6 gadiem (6 ieskaitot). Par bērna fotogrāfiju tiek uzskatītas arī tās bildes, kur bildē redzamam cilvekam ir 10 gadi, bet realitātē jau 25. Ja konta īpašniekam ir 10 gadi un viņš pievienoja savu bildi, kur viņam ir 10 gadi, tad tas ir atļauts.

Aizliegtas fotogrāfijas, kuras satur reklāmu, kā arī parakstā zem fotogrāfijas. Pie reklāmas tiek pieskaitītas arī tās fotogrāfijas, kurās ir firmas vai fotostudijas logo uz fotogrāfijas malas. Ja Face.lv lietotāja logins un viņa konts nesatur reklāmu, tad ir atļauts šo loginu pielietot arī fotogrāfijā un aprakstā zem tās, kā īpašniekam, tā arī fotogrāfijas autoram. Piemēram, zem fotogrāfijas var uzrakstīt "made by...". Uz bildes ir aizliegta autortiesību zīme ©.

Arī tiek aizliegtas fotogrāfijas, kuras apstrādes rezultātā cilvēks ir kļuvis neatpazīstams. Aizliegts ir arī bildes montāža un nekvalitatīvu fonu maiņa. Atļauta apstrāde, kura uzlabo bildes kvalitāti (uzlabo spilgtumu/kontrastu/bilanci).

Vienu un to pašu fotogrāfiju drīkst pievienot anketai tikai vienu reizi!

Aizliegtās fotogrāfijas tiek aizsargātas ar autortiesībām, kā arī aizliegts ir pievienot svešas fotogrāfijas. Aizliegtas bildes, uz kuram ir personas, kuras nav atļāvušas izvietot šo fotogrāfiju, kā arī aizliegts pievienot bildes, kurās ir detaļas, kuras tiek aizsargātas ar autortiesībām (foni, logo un parejais).

Gadījumos ja autortiesības tiek pārkāptas, lūdzam griezties pie tā lietotāja, kurš izvietoja fotogrāfiju Face.lv. Ja vienoties neizdodas, rakstiet atbalsta dienestam, pievienojot pie vēstules nokopētā veidā savu iepriekšējo korespondenci kopā ar konta īpašnieka datiem, kur izvietotas fotogrāfijas (tajā skaitā vēstuļu sūtītāju vārdus, kā arī vēstuļu nosūtīšanas laiku vēstules virsrakstā). Ja manīsiet, ka Jūsu fotogrāfiju izmanto bez atļaujas, tad lūdzam sūtīt norādi uz pārkāpēja kontu ar piezīmi "pārkāpējs" un norādi uz īstā fotogrāfijas īpašnieka kontu ar piezīmi "konta īpašnieks". Pievienojiet ari norādes uz visām fotogrāfijām un kontiem, kurus tas skar.

Ja uz fotogrāfijas attēlotais cilvēks vai fotogrāfijas autortiesību īpašnieks nav devis atļauju publicēt fotogrāfiju un izvīrzīja pretenzijas, par iespējamām problēmām - pilnā mēra atbild persona, kura pievienoja šo fotogrāfiju savam kontam.

Datus, kurus var izmantot pārkāpēja identificēšanai, sniegsim saskaņā ar likumiem atiecīgai valsts vai pilsētas pārvaldei. Pievienojot fotogrāfiju, padomā arī par to, ka moderātori var aizliegt arī tās fotogrāfijas, kuras nebūs pieskaitāmas nevienam iepriekš minētajam punktam, taču pēc sava satura vai nepieklājīgas formas var kādam kaitēt.

Bildes atbilstību pēc noteikumiem nosaka Face.lv moderators.

Bildes apraksts - nav tā vieta, kur var strīdēties ar moderatoru, vai prasīt kaut ko izdarīt. Tas automātiski būs bildes aizliegšanas iemesls. Ja rodas jautajumi par noteikumiem, ar tiem var griezties attiecīgajā foruma sadaļā "Apspriešana", vai pa taisno pie moderatora.

Portāla valūta

Face.lv lietotāji var izmantot Face.lv maksas pakalpojumus. Rubrikā Tava nauda Tu vari iemaksāt naudu - solus, pārskaitit naudu citam lietotājam, apskatīt konta atlikumu, kuru var tērēt dažādiem pakalpojumiem. Pakalpojumu saraksts un cenas atrodas pakalpojumu lapā. Ir maksa par naudas iemaksu, kuras lielums atkarīgs no iemaksas veida - ja iemaksa liela, tad arī maksa par pakalpojumu lielāka.

Uz noteikto iemaksas veidu darbojas limits. Sīkāk par naudas iemaksas limitiem var uzzināt naudas iemaksas lapa. SMS limits ir nedaudz lielāks, katrā īsziņā tiks sūtīts arī cik vēl iespējams iemaksāt naudas no Tava telefona.

Ekskluzīvas tiesības pārdot virtuālo valūtu (SOL) pieder Face.lv. Pārdot virtuālo valūtu citam lietotājam ir aizliegts. Pārkāpumu gadījumā Face.lv ir tiesības bloķēt naudas kontu pārdevējam un pircējam.

..

OpenSocial noteikumiem un nosacījumiem

Šī pakalpojuma pievienošana nodrošinās pieeju pie Tavas informācijas anketā un pie Tavu draugu saraksta. Pievienojot pielikumu Jūsu kontā, kļūst pieejama informācija izstrādātājam no Jūsu publiskās anketas, Jūsu draugi orkut saņems Jūsu un citu pielikuma lietotāju jaunumus, kā arī tiem, kas to apskatīja gan portālā orkut.com, gan jebkurā citā web lapā, kura satur pielikumu (tā saucamie "Datu saņēmēji"). Zem "informācijas no publiskās anketas" ir domāta visa informācija, kura ir pieejama Tavā kontā, kurai nav uzstādījumu par konfidencialitāti "draugu draugi", "draugi" vai "es". Pie šīs informācijas pieskaitās arī bildes un video.

Contact information

Site is managed by: Rate Solutions OÜ (reg. nr. 10998212), address: Pärnu str. 69, Tallinn, Estonia, 10134
Please send questions about credit card paymets to credit card customer support.
You can send all other questions to customer supporton-line.lv